Proteser

​En del- eller en helprotese?

En protese er en erstatning for manglende tænder. Hvis du kun har mistet en enkelt eller få tænder, vil en delprotese være en god løsning. En delprotese kan dog også bruges, selvom du kun har ganske få tænder tilbage.

 

Den sidder bedre fast end en helprotese og fylder mindre. Selv en enkelt tand kan gøre nytte. Når mange tror, at man lige så godt kan få trukket resten af sine tænder ud, hvis man alligevel kun har nogle få tilbage, er det derfor helt forkert. Så inden du beslutter dig for at få trukket de sidste tænder ud, er det meget vigtigt, at tandlægen undersøger, om det vil være en fordel at bevare enkelte af dem. Og om den bedste løsning i lige præcis dit tilfælde vil være en delprotese eller en helprotese.

Kan det ses, at man har fået protese?

Alle protesetænder fremstilles i dag i så naturtro farver og former, at tandlægen næsten altid kan finde tænder, der ligner dine egne.

Hvis du fx har haft en enkelt mørk tand, kan dette også efterlignes på protesen, hvis du ønsker det. Og har du mange plomber, guldindlæg eller kroner, så kan det ligeledes genskabes på den nye protese. Protesetænder kan i dag udføres så naturtro, at ingen vil opdage, at du har fået protese.

Hvorfor skal der slibes på tænderne?

For at skaffe plads til bøjlerne, som griber omkring tænderne og holder delprotesen på plads, er det nødvendigt, at tandlægen sliber på de naturlige tænder.

Disse små slibninger skader ikke tænderne, fordi der som regel kun slibes af emaljelaget.​

Går man tandløs i en periode?

Det er ikke nødvendigt at gå tandløs flere måneder efter tandudtrækningen, før man kan få sin protese.

Tandlægen i Silkeborg kan sætte protesen ind umiddelbart efter, at tænderne er trukket ud. En sådan protese kaldes en immediatprotese eller straksprotese. Du undgår altså en tandløs periode. Samtidig beskytter protesen de åbne sår, og det giver mindre ubehag efter tandudtrækningen.

En protese skal holdes ren

Uanset om du har en del- eller en helprotese, skal den holdes ren ligesom naturlige tænder. Hvis du stadig har egne tænder tilbage, skal de naturligvis også børstes godt for at undgå tandsygdomme. ​Protesen skal tages ud, når den skal børstes. Hos tandlægen får du en grundig instruktion i, hvordan tænder og protese skal rengøres.

Det kan ikke altid undgås, at der kommer madrester ind under protesen, når du spiser. Det er en god ide at børste eller skylle protesen ofte – gerne efter hvert måltid. ​Til at rengøre protesen skal du bruge koldt vand og almindelig håndsæbe evt. tandpasta, som dog ikke må være kraftigt slibende. Specielle protesebørster gør det let at holde protesen ren både udvendigt og indvendigt. Brug aldrig varmt vand!

Er regelmæssige eftersyn hos tandlægen nødvendige?

Ja! Det gælder, uanset om du har en del- eller en helprotese. For en protese kan belaste gummen og med tiden få den til at svinde. Der er derfor behov for, at protesen jævnligt efterses og justeres. Få mere information om syreskader og revner.

Proteser

Vi er medlem af:

Medlem af Tandlægeforeningen

Vi samarbejder med: