Tilpasset behandling

Ved din første undersøgelse, laver vi en gennemgang af hver enkelt tand og af hele dit tandsæt. På den måde lægges der en plan for hvad der skal laves, hvad der kan vente lidt, og hvad man kan forvente, der vil komme i fremtiden. Denne plan vil blive ajourført jævnligt. Vi vil vejlede dig i, hvordan dine tænder skal passes og hvordan skader undgås. Vi undersøger også dine slimhinder, muskulaturen omkring kæben og dit kæbeled. Dette gør vi for at sikre, at alt er i orden omkring dit tandsæt.

Uanset hvad du skal have lavet, ved vi, at jo mere tryg du føler dig, jo bedre en oplevelse får du. Derfor taler vi altid grundigt mulighederne og behandlingen igennem, inden vi går i gang – og derfor har vi nøje beskrevet behandlingerne.

Vores mål er at hjælpe dig til et smuk og funktionsdygtigt tandsæt hele livet, ud fra en faglig vurdering og dine ønsker og behov.

På klinikken i Silkeborg kan vi tilbyde dig de fleste typer af moderne tandbehandling: fra regelmæssigt eftersyn og kosmetisk tandbehandling til avancerede tandbehandlinger! Og kræver din behandling en særlig specialkompetence, har vi et veludviklet netværk af eksterne specialister, som vi samarbejder med – bl.a. certificerede tandtekniske laboratorier.

Dine muligheder er mange, og med vores engageret team kan vi sikkert få dit smil frem.

Vi har altid tid til dine tænder!

Vi er alle meget flittige med efteruddannelse, så vi altid kan tilbyde den bedste tandbehandling. I menuen kan du nu se en oversigt med langt de fleste af de behandlingstilbud vi kan give dig.

Behandlingsplan

Hos EBdent er langsigtede behandlingsplaner en naturlig del af dit besøg hos tandlægen. Vi laver løbende status på dit tandsæt og finder sammen med dig frem til den rette behandling.

Vi taler om nødvendige behandlinger, der skal laves på sigt og om, hvordan du selv kan være med til at forebygge. Desuden aftaler vi opfølgning og kontrol af behandlingerne.

Hos os er du altid selv med til at vurdere og bestemme forløbet af behandlingsplanen.

Hos os møder du altid motiverede medarbejdere, der har den nyeste, opdaterede viden. Du kan benytte dig af vores viden, og vi er altid klar til at tage os af din sundhed

Klinikassistenten er den medarbejder, du møder oftest på klinikken, og hun er uddannet til at tage sig af de mest almindelige opgaver du måtte stille os.

Når der er sygdomme i din mund, tager tandplejeren over og hjælper dig med at forebygge og undgå sygdommene.

Tandlægens opgave er at genopbygge eller erstatte ødelagte tænder og kæber, når sygdomme eller ulykker har taget overhånd.

Som patient vælger du selv, om du vil modtage den behandling, tandlægen anbefaler. Du har ret til at få at vide, hvad den givne behandling indebærer, og hvilke konsekvenser dit valg har, før du beslutter dig. Det er, hvad ”informeret samtykke til tandbehandling” indebærer i sundhedsloven.

Dit samtykke til en behandling kan gives ved, at du udtrykkeligt beder om en bestemt behandling. Det kan også gives i form af stiltiende accept, dvs. at du ikke stiller spørgsmål eller siger noget til den behandling, som din tandlæge foreslår dig at få foretaget.

Du har altså også selv ansvar for, at du får rigeligt med informationer til at træffe dit valg om en behandling. Derfor bør du spørge din tandlæge til råds, indtil du er sikker på, at du ved nok og kan træffe dit valg.

Tandlægen skal skrive i din journal, hvad du har fået at vide, og hvilken behandling du har valgt – eller fravalgt. Du har ret til at læse din journal og få en kopi, evt. mod betaling.

Forebyggende behandling

Tandsundhed

Målet for al tandpleje er en god tandsundhed og en tandpleje på lige vilkår for hele befolkningen.

 

Tandplejeren er en veluddannet og autoriseret behandler, som arbejder med forebyggende tandpleje.

 

Tandplejeren undersøger for cariesangreb (huller I tænderne) og tandkødssygdomme, om nødvendigt via røntgenoptagelse, og udfører undersøgelse af slimhinder og bidfunktion.

 

Tandplejeren udfører tandrensning og parodontosebehandling, informerer og instruerer i korrekt hjemmetandpleje og giver kostinformation. Der lægges behandlingsplan, og er der behov for behand­ling, som ligger udenfor tandpleje­rens kompetenceområde, henvises denne del af behandlin­gen til patientens tandlæge.

Tandplejeren giver bl.a. gen­nem regelmæssig kontrol råd om, hvordan du bevarer en god mundhygiejne livet ud, gen­nem regelmæssige forebyggen­de behandlinger, som f.eks. tandrensninger, der alt sammen bidrager til din livskvalitet.

 

Tandplejeren fjerner tandsten både over og under tandkø­det, fjerner misfarvninger, samt pudser tænder og korrigerer fyldninger, når det er nødvendigt.

 

Tandplejeren udfører for­skellige former for fluor­behandling som forebyg­gende cariesbehandling og behandling af følsomme tand­halse. Er der behov for smerte­lindring i forbindelse med behandling tilbyder tandplejeren lokalbedøvelse.

Tandlægeskræk

Angst for tandbehandling kan behandles

Behandling og forebyggelse af angst for tandbehandling bygger på et fortroligt samspil mellem patient og tandlæge. Så forudsætningerne for at kunne hjælpe dig med din angst for tandbehandling er, at du ønsker at modtage hjælp, og at din tandlæge er i stand til at give dig denne hjælp.

Du og din tandlæge bør have de samme grundlæggende indstillinger til at løse problemet. Det er udgangspunktet for de følgende ti gode råd til dig som patient.

10 gode råd til patienten

Angst for tandbehandling har mange udtryksformer og grader. Ofte har angsten noget at gøre med din måde at tænke på. Ved at følge nogle enkle råd kan du aktivt være med til at forhindre, at angsten får overtaget, og i stedet lære dig selv at få det bedre med at gå til tandlæge.

Røntgen

Hvorfor røntgenundersøgelse?

En røntgenundersøgelse udføres for, at tandlægen kan se knoglen og de dele af tænderne, der ikke er synlige i munden. Det er ikke altid nødvendigt med en røntgenundersøgelse, når man er hos tandlægen. Efter det almindelige eftersyn beslutter tandlægen, om en røntgenundersøgelse er nødvendig for at kunne afgøre, om der er sygdom i tænderne eller knoglen. Der kan også være brug for en røntgenundersøgelse for at finde ud af, om en sygdom har udviklet sig til det værre, eller for at se, om en behandling har hjulpet.

Flere typer røntgenapparater

Et dental-apparat bruges til tandoptagelser, hvor filmen eller sensoren er inde i munden.
Et panorama-apparat kan fremstille et større billede af alle tænderne, kæberne og kæbeled på én gang.
En dental CT-scanner kan fremstille billedsnit af tænderne og knoglen set fra alle sider. Dette kaldes også en 3-dimensional undersøgelse.

De store røntgenapparater står i et særligt rum, og filmen er uden for munden under undersøgelsen. Den er derfor ikke forbundet med ubehag. Man skal bare sidde stille under optagelsen, der tager mindre end et halvt minut.

Der er som regel behov for røntgenundersøgelse af tænderne:

  • før, under og efter en rodbehandling
  • før en større behandling med fx krone eller bro
  • før en større paradentosebehandling
  • før en tand trækkes ud
  • før og lige efter, at et tandimplantat indsættes
  • ​som kontrol, fx efter implantatbehandling

​​Der kan være behov for en panorama-røntgenundersøgelse:

  • når tandstillingen hos børn er unormal, eller tænder ikke er brudt frem til tiden
  • før fjernelse af visdomstænder
  • før og efter, at implantater indsættes
  • før behandling med aftagelige del- eller helproteser

Som patient kan man naturligvis fravælge en røntgenundersøgelse, ligesom man kan fravælge en behandling, men konsekvensen kan være, at tandlægen ikke kan gennemføre undersøgelse og behandling.

De mængder stråling, man får i forbindelse med undersøgelse af tænder og kæber hos tandlægen, anses for så små, at en skadelig effekt ikke kan registreres. Derfor siger Sundhedsstyrelsen, at patienter hos tandlægen ikke skal beskyttes med fx blygummiforklæde. Dette gælder også børn og gravide.