Snorkeskinner - få en bedre søvn

​Snorkeskinner eller apnøskinner, som de også kaldes, er et effektivt middel til bedre søvn, hvis man ofte vågner på grund af et tillukket svælg. De kan også bruges mod almindelig snorken, hvis den generer omgivelserne og dermed afbryder søvnen hos andre.

Sådan virker snorkeskinner

Snorken og apnø opstår typisk, fordi svælget eller de øvre luftveje lukker sig til og dermed helt eller delvist forhindrer vejrtrækningen. Snorkeskinnen skubber underkæben en anelse frem og holder tungen i et fremskudt leje, så luftvejene holdes åbne. Effekten er ganske veldokumenteret, og mange har opnået bedre livskvalitet ved brug af dette simple hjælpemiddel.

Søvnproblemer i forbindelse med snorken og søvnapnø kan behandles med kirurgiske indgreb eller ved brug af iltapparatur og maske. Den slags er både bekosteligt og besværligt, og det er langt fra alle, der eksempelvis finder det bekvemt at sove med iltmaske. En snorkeskinne vil i mange tilfælde være et godt og billigt alternativ.

Få din snorkeskinne tilpasset i Silkeborg

Vi tilpasser snorkeskinnen på klinikken i Silkeborg præcist efter et aftryk af mund og tænder, så den sidder helt perfekt. Alligevel bør man dog påregne en vis tilvænningstid, da kæber og tunge får en lidt uvant placering. De fleste vænner sig til snorkeskinnen efter cirka 14 dage.

Hvis du eller en af dine pårørende døjer med snorken eller søvnapnø, står vi naturligvis klar til at hjælpe med rådgivning og eventuel konsultation på klinikken i Silkeborg.

Kontakt os allerede i dag på telefon 86 82 35 00 for mere information.

Læs også gerne mere om bideskinne og syreskader.

Snorkeskinne

Vi er medlem af:

Medlem af Tandlægeforeningen

Vi samarbejder med: