Rodbehandling

Hvorfor og hvornår skal man få foretaget en rodbehandling?

Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem tandbenet og helt ind til nerven, så bakterier trænger ind og giver betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden. Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man foretager en rodbehandling af tanden.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag (traume). I tænder som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

Hvordan udføres en rodbehandling?

En rodbehandling er tandlægens metode til at behandle en nerve- eller rodspidsbetændelse. Der kan ikke udstedes garantier for, at en rodbehandling altid lykkes, eller at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen. Alt efter tandens tilstand og hvilken behandlingsmetode der anvendes, lykkes den optimalt udførte rodbehandling i 80 - 95 % af tilfældene.

​Når tandlægen starter en rodbehandling, sker det ved, at tandlægen borer et hul i tanden for at komme ind til nerven i rodkanalen. Længden af roden fastlægges ved hjælp af et røntgenbillede eller et elektronisk måleudstyr. Nerven og bakterierne fjernes, og der renses ud med rodfile til den ønskede dybde og størrelse. Når tandlægen skønner, at rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes rodkanalen op med et plastisk rodfyldningsmateriale (guttaperka) og rodfyldningscement. Opfyldningen af rodkanalen skal sikre, at der ikke på ny trænger bakterier ind i rodkanalen. På et røntgenbillede kan man kontrollere, om rodfyldningen er tilfredsstillende, hvilket vil sige, om den lukker rodkanalen tæt af.

Mulige komplikationer

I nogle tilfælde er rodkanalen snævret ind. En snæver eller vanskelig tilgængelig rodkanal øger risikoen for, at rodfilen knækker i kanalen under behandlingen.

 

Ligeledes kan der ved vanskeligt tilgængelige rodkanaler være risiko for, at rodfilen går ud igennem siden af roden. Dette kan på sigt medføre problemer med tanden. Ved vanskelige rodbehandlinger kan tandlægen vælge at henvise behandlingen til tandlæger med ekspertise inden for dette felt. Man kan undertiden opleve lette, forbigående smerter et par dage efter rodbehandlingen. Er smerterne vedvarende eller tager de til, skal man kontakte sin tandlæge.

Vi kan hjælpe alle kunder i Silkeborg, så hvis du vil vide mere om rodbehandling, så skal du endelig ringe til os på 86 82 35 00. Læs gerne mere om visdomstænder og implantat behandling.

Rodbehandling

Vi er medlem af:

Medlem af Tandlægeforeningen

Vi samarbejder med: